TIỂU ĐƯỜNG

 DÂY THÌA CANH LÁ TO  DÂY THÌA CANH LÁ TO
100,000₫
 TRÀ DÂY THÌA CANH DK  TRÀ DÂY THÌA CANH DK
40,000₫
 TRÀ DÂY THÌA CANH DK ĐẶC BIỆT  TRÀ DÂY THÌA CANH DK ĐẶC BIỆT
55,000₫
 TRÀ TÚI LỌC DÂY THÌA CANH DK  TRÀ TÚI LỌC DÂY THÌA CANH DK
55,000₫
 VIÊN TIỂU ĐƯỜNG DK-BETICS  VIÊN TIỂU ĐƯỜNG DK-BETICS
180,000₫