GIẢI THƯỞNG CHỨNG NHẬN — gacp who

CÔNG TY DKNATURA ĐẠT TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong các yếu tố quan trọng quyết định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết định uy tín, chất...

Xem Thêm →

VÙNG TRỒNG DÂY THÌA CANH DK ĐẠT CHUẨN GACP-WHO CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

Trước xu thế hội nhập kinh tế khu vực và trên thế giới, với nguồn dược liệu dồi dào, đa dạng, chúng ta cũng cần đưa dược liệu và thuốc...

Xem Thêm →

Tất cả sản phẩm

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large
0868 979 829 Đặt hàng ngay